Breiland held fram som leiar

Frå venstre: Åsmund Tuntland (leiar ambulansetenesta), Lars Martin Riskedal (varastyremedlem), Terje Ove Breiland (leiar), Tone Tjelmeland (styremedlem) og Thomas Tjeltveit (varastyremedlem). (Foto: Morten Hetland)

Frå venstre: Åsmund Tuntland (leiar ambulansetenesta), Lars Martin Riskedal (varastyremedlem), Terje Ove Breiland (leiar), Tone Tjelmeland (styremedlem) og Thomas Tjeltveit (varastyremedlem). (Foto: Morten Hetland)

Årsmøtet i Hjelmeland Røde Kors valde nytt styre 2. mars 2012. Terje Ove Breiland held fram som leiar.

Styret for 2012 består av:

  • Terje Ove Breiland,leiar
  • Helge Førre, operativ leiar
  • Tone Tjelmeland, styremedlem
  • Torsten Maraszkiewicz, styremedlem
  • Geir Ove Mæland, styremedlem
  • Thomas Tjeltveit, varastyremedlem
  • Lars Martin Riskedal, varastyremedlem