Ungt styre

Terje Ove Breiland er styreleiar i Hjelmeland Røde Kors. I år leiar han eit styre med snittalder under 30 år.

Terje Ove Breiland er styreleiar i Hjelmeland Røde Kors. I år leiar han eit styre med snittalder under 30 år.

7. mars valte årsmøtet i Hjelmeland Røde Kors nytt styre. Snittalderen på styremedlemmene og varastyremedlemmene er snautt 30 år. Fem av dei åtte representantane er frå 16 til 25 år gamle.

Styret for 2015 er:
Terje Ove Breiland, styreleiar
Geir-Ove Meland, nestleiar
Morten Hetland, styremedlem
Torsten Maraszkiewicz, styremedlem
Thomas Tjeltveit, styremedlem
Lars Martin Riskedal, styremedlem
Johne Halsne Mæland, 1. varastyremedlem
Rune Jansen, 2. varastyremedlem

Legg att eit svar