Livreddarkurs i Vormedalen

Ti vormedalsbuar deltok på Livreddarskolen sitt kurs i livreddande førstehjelp. Morten og Torsten var med som kursleiarar. (Foto: Morten Hetland)

Ti vormedalsbuar deltok på Livreddarskolen sitt kurs i livreddande førstehjelp. Morten og Torsten var med som kursleiarar. (Foto: Morten Hetland)

Heile ti vormedalsbuar møtte fram til livreddarkurs på Grendahuset tysdag 6. mars. Livreddarkurset er ein del av Hjelmeland Røde Kors sitt samarbeid med Livredderskolen.
Les meir

Breiland held fram som leiar

Frå venstre: Åsmund Tuntland (leiar ambulansetenesta), Lars Martin Riskedal (varastyremedlem), Terje Ove Breiland (leiar), Tone Tjelmeland (styremedlem) og Thomas Tjeltveit (varastyremedlem). (Foto: Morten Hetland)

Frå venstre: Åsmund Tuntland (leiar ambulansetenesta), Lars Martin Riskedal (varastyremedlem), Terje Ove Breiland (leiar), Tone Tjelmeland (styremedlem) og Thomas Tjeltveit (varastyremedlem). (Foto: Morten Hetland)

Årsmøtet i Hjelmeland Røde Kors valde nytt styre 2. mars 2012. Terje Ove Breiland held fram som leiar.
Les meir

Ti nye hjelpekorpsarar

Alle ti ungdommane bestod Hjelpekorpsprøven 26. februar 2012, og er dermed kvalifiserte til å driva førstehjelp for Røde Kors Hjelpekorps. (Foto: Morten Hetland)

Alle ti ungdommane bestod Hjelpekorpsprøven 26. februar 2012, og er dermed kvalifiserte til å driva førstehjelp for Røde Kors Hjelpekorps. (Foto: Morten Hetland)

Hjelmeland Røde Kors har gjennomført 30-timars kurs i førstehjelp for tretten deltakarar. 26. februar gjekk ti deltakarar opp til teoretisk og praktisk prøve, og alle ti bestod førstehjelpskurset.
Les meir

Nytt styre

Frå venstre: Grethe Gauthun Olsen, Leif Harald Jørmeland, Tone Tjelmeland, Terje Ove Breiland, Helge Førre, Torsten Maraszkiewicz og Knut Laugaland. (Foto: Morten Hetland)

Frå venstre: Grethe Gauthun Olsen, Leif Harald Jørmeland, Tone Tjelmeland, Terje Ove Breiland, Helge Førre, Torsten Maraszkiewicz og Knut Laugaland. (Foto: Morten Hetland)

Årsmøtet i Hjelmeland Røde Kors valte 1. mars nytt styre for år 2010.
Les meir

25 år i ambulansetenesta

Oddbjørn Sæbø (t.h.) har vore trufast i ambulansetenesta i Hjelmeland i meir enn 25 år. Sist fredag vart han takka for innsatsen av Åsmund Tuntland (t.v.), leiar for ambulansetenesta. (Foto: Morten Hetland)

Oddbjørn Sæbø (t.h.) har vore trufast i ambulansetenesta i Hjelmeland i meir enn 25 år. Sist fredag vart han takka for innsatsen av Åsmund Tuntland (t.v.), leiar for ambulansetenesta. (Foto: Morten Hetland)

Ambulansetenesta i Hjelmeland har nokre svært pålitelege ambulansesjåførar. Det har ikkje vore nytilsetjingar sidan 2002, og i oktober 2009 hadde sjåføren med lengst fartstid, Oddbjørn Sæbø, vore i tenesta i heile 25 år.
Les meir