Innkalling til årsmøte

Tid og stad: fredag 24. februar kl. 19:30 i Røde Kors sine lokale i Helsehuset.

Sakliste:
01/2017: Godkjenning av stemmeberettiga
02/2017: Godkjenning av innkalling og sakliste
03/2017: Val av møteleiar, referent og to medlemmer til å underskriva møteprotokollen
04/2017: Godkjenning av årsmelding for 2016
05/2017: Godkjenning av revidert rekneskap for 2016
06/2017: Budsjett for 2017 (inkl. handlingsplan)
07/2017: Val til styret og valnemnda
08/2017: Behandling av innkomne saker og forslag

Sakar og forslag som skal behandlast av årsmøtet må vera innkomme på e-post til post@rodekors.hjelmeland.no før 1. februar 2017. Håpar så mange som mogleg har anledning til å møta

Enkel servering.

Styret

Legg att eit svar