Hjelmeland Røde Kors

Hjelmeland Røde Kors er eit lokallag av Norges Røde Kors.

Hjelmeland Røde Kors held til i Hjelmeland kommune i Ryfylke, og storparten av aktiviteten skjer gjennom sanitetsvakter og beredskap i Hjelpekorps-avdelinga.

I tillegg har Hjelmeland Røde Kors ansvar for ambulansetenesta i Hjelmeland kommune, ymse badevakter i Hjelmeland symjehall og Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Postboks 19
4148 Hjelmeland

Besøksadresse:
Prestagarden 17
4130 Hjelmeland

Telefon:
vakttelefon: 93 49 51 04
leiar: 98 22 88 82 (Terje Ove Breiland)
operativ leiar/hjelpekorps: 993 70 017 (Lars Martin Riskedal)
ambulanse: 959 90 846 (Åsmund Tuntland)

E-post:
post@rodekors.hjelmeland.no

Styret:
(Valt av årsmøtet 26. februar 2016)
Terje Ove Breiland, styreleiar (korpsleiar i Hjelmeland Røde Kors Hjelpekorps)
Geir-Ove Meland, nestleiar (operativ leiar i Hjelmeland Røde Kors Hjelpekorps)
Solveig Ask, styremedlem
Tonje Flatø Nessa, styremedlem
Thomas Tjeltveit, styremedlem
Lars Martin Riskedal, styremedlem
Tor Ottar Laugaland, 1. varastyremedlem
Rune Jansen, 2. varastyremedlem