Hjelpekorpset

Knut Laugaland kjører snøskutar under påskevakta ved Vassdalstjørn i Bykle kommune.

Knut Laugaland kjører snøskutar under påskevakta ved Vassdalstjørn i Bykle kommune.

Aktivitetane våre er basert på lokale forhold og behov. Me har vakt på fjellet, idrettsstemne, festivalar og liknande.

Hjelpekorpset si grunnopplæring består av førstehjelp, søketeneste, samband og kunnskap om Røde Kors.

Operativ leiar og ansvarleg for Hjelmeland Røde Kors Hjelpekorps er Lars Martin Riskedal.

Dei frivillige organisasjonane er ryggrada i land- og strandredningstenesta i Noreg. Redningstenesta blir koordinert av politiet, og det er politiet som kallar ut hjelpekorpsa. I beredskapsarbeidet vårt er dei frivillige den viktigaste ressursen vår.

Du kan òg gjera ein innsats ved å engasjera deg i Hjelmeland Røde Kors Hjelpekorps.